Burawall Duvar Kağıtları
burawall

Bayi Sözleşmesi

Sözleşme Numarası :                                
 
TİCARİ SÖZLEŞME

1-Sözleşme Tarafları

 
Bu sözleşme bir taraftan
 
 
 


adresinde mukim                                                                                                                                                           
(Bundan böyle BAYİ veya MÜŞTERİ olarak anılacaktır ) ile diğer taraftan İkitelli OSB. Keresteciler Sitesi, 22/A Blok, Kat:2 , 34490 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle NASOL HALICILIK olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlarla
       /       /200_ tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.
 

2-Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin her türlü satış işlemlerini, E-Ticaret internet satış kanalının Bayi/Müşteri kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri ve sanal pos kullanım koşularını belirler.
 

3-Sözleşmenin Onaylanması

İşbu sözleşme Bayi/Müşteri'nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip imza ederek onayladığı andan itibaren geçerlidir.
 

4-Tanımlar

Elektronik Ortamda Ticaret : Üye'nin, elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla BAYİ/MÜŞTERİ’den yaptığı her türlü mal/hizmet alımıdır.
 Elektronik Ortamda İşlem : NASOL HALICILIK’ca ÜYE' nin ve BAYİ/MÜŞTERİ’nin istifadelerine sunulan ve muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programı kullanılmak suretiyle BAYİ/MÜŞTERİ ve alt BAYİ/MÜŞTERİ’nin internet üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler.
Sanal POS (Point of Sale): BAYİ/MÜŞTERİ’ye kullandırılan Elektronik Ortamda İşlem Programı içerisinde yer alan ve internet aracılığıyla mal veya hizmet siparişinde bulunan ya da karşılıksız bağış yapmak isteyen kart hamiline ait bilgilerin doğruluğunu ve kartın geçerliliğini NASOL HALICILIK ile BANKA kayıtları ile karşılaştıran ve BAYİ/MÜŞTERİ’yi teyit eden program.
 Sanal Cüzdan : ÜYE' nin, Elektronik Ortamdaki İşlemler için sertifikalandırılmış kredi kartlarının, sertifika ve güvenlik şifrelerinin otomatik kullanımına imkan veren program.
 SET Sertifikası : Gerek ÜYE' nin gerekse BAYİ/MÜŞTERİ’nin çifte şifrelerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda her iki tarafa, NASOL HALICILIK’ca veya NASOL HALICILIK’nın yetkilendirdiği kuruluşça onaylanmasını sağlayan program dosyası.
 SSL Sertifikası : Gerek ÜYE'nin gerekse BAYİ/MÜŞTERİ’nin şifrelerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda onaylanmasını sağlayan program dosyası.
Program : Bu sözleşme konusu Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin gerçekleştirebilmesi için NASOL HALICILIK’ca BAYİ/MÜŞTERİ’ye kullandırılan, kullanım lisansı verilen bilgisayar programı.
Mail Order : Bu sözleşme ekinde olan ve Bayi/Müşteri tarafından alıcıya imzalattırılan kredi kartı bilgileri ile alıcıya ait bilgileri içeren ödeme talimatı.
 Üye: NASOL HALICILIK ile alış veriş yapan ve NASOL HALICILIK’nın onayı ile Üye olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler.
E-Ticaret
NASOL HALICILIK’nın internet üzerinde www.burawall.com adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen  ve ticaret yapılabilin internet sayfalarına verilen isimdir.
E-Ticaret Sistemi
-Bayi/Müşteriye, NASOL HALICILIK’nın belirleyeceği bir “Müşteri kodu”, sistemde her türlü kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “ana kullanıcı adı” ve bir “ana kullanıcı şifre” si verilir.
-“Bayi/Müşteri Kodu“ her Bayi/Müşteri için farklıdır ve aynı “Bayi/Müşteri kodu” iki farklı Bayi/Müşteriye verilmez.
-“Ana Kullanıcı adı” ve “Ana Kullanıcı Şifresi” NASOL HALICILIK tarafından üretilir. NASOL HALICILIK şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
-Bayi/Müşteri istemesi halinde değişik yetkilere sahip “Kullanıcı Adları” yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. Bayi/Müşteri bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
-Bayi/Müşteri'nin NASOL HALICILIK E-Ticaret üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir.
 
 
İmza ve Kaşe
 

5-Bayi/Müşteri'nin Yükümlülükleri

 
 1. Bayi/müşterinin, NASOL HALICILIK E-Ticaret kullanımı sırasında;
 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde her hangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek tek taraflı olarak üyeliğinin sona erdirilebileceğini,
 • NASOL HALICILIK E-Ticaret'e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin Bayi/Müşteri adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Bayi/Müşteri tarafından yetkilendirildiğini,
 • NASOL HALICILIK E-Ticaret'de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının NASOL HALICILIK 'ne ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 • İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, NASOL HALICILIK E-Ticaret ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin sorumlu olmayacağını,
 • Sunulan hizmetlere NASOL HALICILIK tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal yada bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin yazılı izni bulunmadan reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • NASOL HALICILIK E-Ticaret servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..den tazminat talep etmemeyi,
 • NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..den yazılı izin almadan NASOL HALICILIK E-Ticaret servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüs (vb.) gibi postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • “Ana kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Sistem üzerindeki satın alma işlemini NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,
 • Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair Bayi/Müşteri'ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
 

b)Elektronik Ortamda Ticarette

 • BAYİ/MÜŞTERİ, Elektronik Ortamda İşlemlerin ve bu işlemler kapsamında mal ve hizmet satışının, tamamiyle kendi sorumluluğu altında olduğunu, BAYİ ile alıcı(kart hamili) arasında mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda NASOL HALICILIK’nın taraf olmadığını, bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir sahte işlemin gerçekleşmesi, sahte işlem nedeniyle mal ve hizmet bedelinin hesabına alacak kaydedilememesi ve benzeri hallerde NASOL HALICILIK’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bundan dolayı NASOL HALICILIK.nin uğrayacağı zararları karşılayacağını beyan ve kabul eder.
 • Alıcı(kart hamili)nın, BAYİ/MÜŞTERİ den mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek NASOL HALICILIK’ya yazılı olarak itiraz etmesi halinde, NASOL HALICILIK Bayi/Müşterinin kart hesaplarından tahsil ettiği ve BAYİ/MÜŞTERİ' nin hesabına aktardığı meblağı BAYİ/MÜŞTERİ' nin NASOL HALICILIK neznindeki hesaplarından re’sen takas ve mahsuba yetkilidir. BAYİ/MÜŞTERİ’nin NASOL HALICILIK neznindeki hesaplarının müsait olmaması halinde, NASOL HALICILIK’nın ilk talebinde BAYİ/MÜŞTERİ, itiraz konusu yapılmış tutarları NASOL HALICILIK’ya nakden ödemeyi BAYİ/MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder.
 • Kart hamili(alıcı)nin BAYİ/MÜŞTERİ’nden almış oldukları mal ve/veya hizmetlerdeki her türlü noksan ve kayıplar konusunda çıkabilecek anlaşmazlıklardan BAYİ/MÜŞTERİ sorumludur. NASOL HALICILIK bu konuda her ne şekil ve suretle olursa olsun taraf olmadığı gibi, herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük altında da değildir. Bundan dolayı NASOL HALICILIK.nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararın giderimi ve tazmini Bayi/Müşteri’ye aittir.
 • BAYİ/MÜŞTERİ ya da 3. şahısların Elektronik Ortamda Ticaret ve İşlemler sebebiyle her ne nam altında olursa olsun NASOL HALICILIK’dan bir talepte bulunmaları NASOL HALICILIK’ya karşı dava açmaları hallerinde BAYİ/MÜŞTERİ NASOL HALICILIK’yı bu talep ve davalardan derhal kurtarmayı kabul ve taahhüt etmektedir. Açılmış davalarda BAYİ/MÜŞTERİ davanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğinden bahisle bu yükümlülüğünü geciktiremez.
-BAYİ/MÜŞTERİ, sebebi NASOL HALICILIK’dan kaynaklansa dahi, elektronik ortamda ticaret sistemi ve programında meydana gelebilecek her türlü aksaklık, eksiklik ve hatalar nedeniyle NASOL HALICILIK’nın her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğun bulunmadığını peşinen kabul, taahhüt etmiştir.
 • BAYİ/MÜŞTERİ NASOL HALICILIK' ca sağlanan hizmetleri kullanım amacıyla üçüncü partilerden aldığı hizmet ve ürünlerden kaynaklanan herhangi bir aksaklık eksiklik hata nedeniyle NASOL HALICILIK’nın her ne nam altında olursa olsun bir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul, taahhüt etmiştir.
-BAYİ/MÜŞTERİ’ce şüpheli bulunan durumlarda NASOL HALICILIK’ya dönülmesi ve NASOL HALICILIK’dan onay alınmadan nakliye işlemlerinin ve satış gerçekleştirilmemesi, nakliye işlemi yapıldıktan sonra günsonu (capture) işleminin yapılması, kart sahibinin kartının arkasındaki CVC2 numaralarının alınması (kredi kartlarının arkasında bulunan, 16 haneli kart numarasından sonra gelen 3 haneli numarayı ifade eder), kartın ait olduğu BANKANIN müşteriye sorulması, kartın üzerinde yazılı ismin alınması işlemlerin uluslararası kartlara açık olup olmayacağının BAYİ/MÜŞTERİ tarafından belirlenmesi, kartın geçerlilik süresinin belirlenmesi, NASOL HALICILIK tarafından kendisine bildirilecek kriterlere uyulması, ekli kredi kartı ödeme talimatını, talimatta belirtilen şekilde doldurmak ve yine talimatta belirtilen belge örneklerini alması, satış yapılırken kart hamilinin gerçek hamil olup olmadığını araştırması, kart fotokopisini alması, kart hamilinin nüfus cüzdan(ehliyet veya pasaport) suretini almak kart hamili ve alıcının farklı olması durumunda NASOL HALICILIK den satış için teyit alması zorunludur. Kredi kartı ödeme talimatı ile kart hamilinden alınan belge suretlerin NASOL HALICILIK ye ulaştırmak üzere muhafaza etmek ve talep halinde derhal ulaştırmak zorundadır.
-BAYİ, program aracılığıyla gerçekleşecek Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin işbu sözleşme hükümlerinin yanı sıra BKM, Visa, Mastercard/Eurocard’ın gerek işbu sözleşmenin imzası esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe konacak Uygulama Kurallarına tabi olduğunu kabul eder.
 

c-Şifre ve Anahtar kullanımında

-BAYİ/MÜŞTERİ, program çerçevesinde Elektronik Ortamda İşlemleri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine program ile birlikte verilen veya program yoluyla edineceği veya bu amaçla kullanmak üzere programdan bağımsız edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir 3. şahısa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine devralınmasının sonuçlarından tamamiyle kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.
 • NASOL HALICILIK, BAYİ/MÜŞTERİ’nin NASOL HALICILIK ve Banka nezdindeki hesabının kapanması ve BAYİ/MÜŞTERİ’nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde BAYİ/MÜŞTERİ’nin şifresini iptal edebilir, sertifika ve satış yetki onayına son verebilir.
 

6-NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..ne Verilen Yetkiler

 • NASOL HALICILIK herhangi bir zamanda NASOL HALICILIK E-Ticaret sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin, NASOL HALICILIK E-Ticaret 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Bayi/Müşteri tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun NASOL HALICILIK E-Ticaret Kullanım Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip NASOL HALICILIK'ya göndermesinden sonra “Ana Kullanıcı Adı” ve “Ana Kullanıcı Şifresi” NASOL HALICILIK tarafından Bayi/Müşterinin imza yetkisi olan şirket sorumlusuna elektronik posta ile gönderilir. NASOL HALICILIK sözleşmeyi imzalamış olan Bayi/Müşterilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan Bayi/Müşterilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
 • NASOL HALICILIK, NASOL HALICILIK E-Ticaret servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. -NASOL HALICILIK, NASOL HALICILIK E-Ticaret üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Ihtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
-NASOL HALICILIK, NASOL HALICILIK E-Ticaret üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı NASOL HALICILIK sorumlu tutulmayacaktır.
-NASOL HALICILIK kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. Eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
-NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin NASOL HALICILIK E-Ticaret'de ve diğer şekilde yaptığı satışlar, kendi stoklarıyla sınırlıdır. NASOL HALICILIK stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin NASOL HALICILIK E-Ticaret'te teşhir edilmesiyle NASOL HALICILIK ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
-NASOL HALICILIK Bayi/Müşteri'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
-NASOL HALICILIK E-Ticaret'te ve diğer kanalarda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi NASOL HALICILIK'ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde NASOL HALICILIK hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Müşteri tarafından fiyat farkı veya ne nam adı altında olursa olsun bir talepte bulunulamaz.
-NASOL HALICILIK, Bayi/Müşteri'nin NASOL HALICILIK E-Ticaret'ten başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Bayi/Müşteri geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin sorumlu olmadığını kabul eder.
-NASOL HALICILIK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde Bayi/Müşteri'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için NASOL HALICILIK E-Ticaret ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde Bayi/Müşteri'nin üyeliği NASOL HALICILIK tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
-NASOL HALICILIK, NASOL HALICILIK E-Ticaret’in üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. NASOL HALICILIK E-Ticaret'te ilave servisler açabilir, bazı servislerin kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
-NASOL HALICILIK kredi kartı limiti onaylanmadığı halde istediği müşterilerine alışveriş izni verme hakkına sahiptir.
 

7-NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin Yükümlülükleri

-NASOL HALICILIK, NASOL HALICILIK E-Ticaret’in sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.
-NASOL HALICILIK, NASOL HALICILIK E-Ticaret'te yer alan birçok bilginin NASOL HALICILIK dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.
-NASOL HALICILIK, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek Bayi/Müşterilerine teslim eder. Ancak NASOL HALICILIK dışında veya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.-NASOL HALICILIK, NASOL HALICILIK E-Ticaret'ten verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek
için gayret gösterir.
 

8-Kredi Kartı Kullanımı

Bayi/Müşteri'nin sipariş ödemelerini Kredi Kartları ile gerçekleştirmek istemesi durumunda, Bayi/Müşteri öncelikle şirkete ait Kredi Kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait Kredi Kartı mevcut değil ise, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını kullanabilecektir.
Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, NASOL HALICILIK, ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan Bayi/Müşteriye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı Bayi/Müşteri sorumlu olacak ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin eki olan Kredi Kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve Bayi/Müşteri tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum ekteki Kredi Kartı ile Ödeme Formu NASOL HALICILIK'ya ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir. Bayi/Müşteri tarafından satışa konu malın bedelinin süresinde ödenmemesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde Bayi/Müşterinin ayrıca bir talimatına gerek kalmaksızın NASOL HALICILIK tarafından bilgileri verilen kredi kartlarından tahakkuk eden alacak tutarı bilgiler pos makinesine el ile girmek suretiyle tahsil edilir. Bu itirazda bulunulamayacağı bulunulması halinde ise itirazın geçersiz sayılacağını Bayi/Müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder.
 

9-Vergilendirme:

NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin tam satış işlemleri ile NASOL HALICILIK E-Ticaret üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
 

10-Ürün Teslimatı:

NASOL HALICILIK bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ..nin tasarrufundadır ve Bayi/Müşteri'ye önceden genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti Bayi/Müşteri'nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini NASOL HALICILIK ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. Ürünlerin müşteriye ücretsiz teslimi tamamen NASOL HALICILIK’nın yetki ve inisiyatifinde olup, NASOL HALICILIK bu sözleşme ile hiçbir şekilde müşteriye ücretsiz mal teslim edeceği taahhüdü altına girmemiştir.
 

11-Ürün İadesi:

İş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'in T.T.K, B.K. ve ilgili diğer mevzuat uyarınca online satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak sureti ile, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, NASOL HALICILIK tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan zararlardan NASOL HALICILIK kendinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir ayıp içermeyen malın Bayi/Müşteri tarafından
geriye iade edilmesinde malı geriye alıp almamak NASOL HALICILIK’nin ihtiyatında olup iade sırasında malın satış bedelinde bir düşüş olmuş ise NASOL HALICILIK. dilerse iade bedelini düşürebilir.
 

12-Tahsilatlarda uygulanacak hükümler

 
 • NASOL HALICILIK tarafından BAYİ/MÜŞTERİ adına tahsil edilen tutarlardan öncelikle NASOL HALICILIK.nin piyasa şartlarına göre belirleyeceği komisyon tenzil edilecek ve kalan tutar BAYİ/MÜŞTERİ’nin NASOL HALICILIK nezdinde bulunan hesabına aktarılarak varsa borcundan düşülecek yoksa Bayi/Müşteri adına alacak olarak kaydedilecektir. Bayi/Müşteri’nin cari hesabında alacaklı gözükmesi halinde her ne nam adı altında olursa olsun Bayi/Müşteri tarafından bu bedel nakdi olarak talep edilemeyecek ancak ayni(mal) olarak talep edilebilecektir.
-Talep edilen malın NASOL HALICILIK’de talep tarihinde ve sonrasında bulunmaması halinde NASOL HALICILIK.nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, bu malı talepte Bayi/Müşteri ısrarlı olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Doğabilecek uyuşmazlıklarda NASOL HALICILIK’nın defter, kayıt ve müstenidatları ile bilgisayar kayıtları yegane ve kesin delil teşkil edecektir. Bayi/Müşteri malı teslim almakla faturada belirtilen mal bedellerine, ne nam ve ad altında olursa olsun itiraz etmeyeceğini kabulle kabul taahhüt eder.
 
 
 
 
 
İmza ve Kaşe
 
-Alım satım sonucu kesilen fatura ve irsaliye bedelleri kanunen Türk Lirası üzerinden kesilmektedir. Kesilen faturalarda, taraflar arasında önceden varılan mutabakat neticesinde faturanın kesildiği tarihteki deviz kurunun Türk Lirası karşılığı yazılmaktadır. Alıcının gerçek borcu yabancı para cinsinden olup fatura tutarının, yabancı para birimi karşılığı fatura üzerinden yazan kura göre belirlenecektir. Alıcı tarafından faturaya mahsuben nakit olarak yapılan Türk Lirası ödemeler o günkü serbest piyasa döviz kuru üzerinden, yabancı para birimine(USD-EURO vs) çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir. Müşteri/Bayi tarafından ödemeden itibaren 3 gün içerisinde serbest piyasa döviz kuruna yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde kur kesinleşmiş olup, Bayi/Müşteri tarafından daha sonraki bir dönemde söz konusu kur oranlarına hiçbir şekilde itiraz edilmeyeceği ve bu kurların kabul edildiğini Bayi/Müşteri kabul ve taahhüt eder. Alıcı tarafından çek, senet vb. ödeme araçları ile yapılan ödemeler Amerikan Doları ise aynen, Türk Lirası ise yukarıda belirlendiği şekilde o günkü Serbest Piyasa kuru üzerinde Yabancı para birimine (USD-EURO) çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir. Taraflar arasında fatura ve hesap ekstresinde doğacak ihtilaflarda satıcı tarafından tutulmuş kayıtlar başka bir belgeye gerek duyulmaksızın nihai ve kati delildir. Alıcı adresine imza mukabili yapılan teslimatlar bizzat alıcının kendisine yapılmış sayılacaktır.
 • NASOL HALICILIK tarafından Bayi/Müşteri’ye malın teslimi ile Bayi/Müşteri adına tahsilat yapılması esnasında oluşabilecek kur farklarını Bayi/Müşteri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Döviz kurunun TL karşılığının belirlenmesinde NASOL HALICILIK nin tercihine bağlı olarak fatura üzerinde yazan kur tutarı veya yukarıda belirlenen ilkeler esas alınacaktır.
-BAYİ/MÜŞTERİ, NASOL HALICILIK’ya olan borçları karşılığı vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, NASOL HALICILIK’nın mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
-Kredi kartı sürecinde müşteriye yansıtılacak olan banka komisyon oranlarının NASOL HALICILIK. insiyatifinde olduğu, NASOL HALICILIK. bu oranları istediği şekilde güncelleyerek müşteriye bilgilendirme yapacağı ve oran değişikliğinden doğacak anlaşmazlıklarda NASOL HALICILIK. kayıtları esas alınacaktır
 

13-Kiralık Sanal Pos İle İlgili Hükümler:

Elektronik Ortamda Ticaret işlemlerinde NASOL HALICILIK’nın sağladığı Sanal POS hosting hizmetinden yararlanmak isteyen BAYİ/müşteri İŞYERLERİ, sipariş bedelleri için provizyon almak üzere, NASOL HALICILIK’ca belirlenen bilgileri içeren listeyi NASOL HALICILIK’ca belirtilen yöntemlerle şifreleyerek internet aracılığı ile NASOL HALICILIK'ca belirlenecek internet adresine gönderir.
 

14-Tüketici Hakları ve Kişisel Veriler

-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan yönetmelik ve tebliğe aykırı davranışları nedeniyle oluşacak hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ/MÜŞTERİ’ye aittir.
-Ticari faaliyetler kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi gereklidir. Bu bağlamda NASOL HALICILIK mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile BAYİ/MÜŞTERİ’nin meşru menfaatlerini korumalarını teminen ilgili kişisel verileri elde etmek, değerlendirmek, zorunlu olan durumlarda iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak, kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Bu bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile NASOL HALICILIK’nın Veri Koruma Politikası’na uygun olarak ticari faaliyetleri yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Bu bağlamda kişisel verilerimizin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak: Bu bilgi ve belgelerin NASOL HALICILIK’nın veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, ticari faaliyet kapsamında kullanılmasına, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden zorunlu olduğu durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişilere ve yargı mercilerine aktarılmasına izin verdiğini BAYİ/MÜŞTERİ kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak BAYİ/MÜŞTERİ’nin her zaman veri sorumlusu olan NASOL HALICILIK’dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Bayi/Müşteri ve NASOL HALICILIK işbu Sözleşme dolayısıyla elde edilen kişisel verilerin kullanımı konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK), yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun davranmayı kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca Bayi/Müşteri, KVKK’da yer alan yükümlülüklere uygun davranmaması nedeniyle NASOL HALICILIK’nın uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.
 

15-Diğer Hükümler

-Sözleşmeye ve meri kanuna aykırı işlemler yapılması ve işbu sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemlerde Bayi/Müşteri tarafından gerekli özen ve ihtimamın gösterilmemesi halinde NASOL HALICILIKnin uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını Bayi/Müşteri Kabul ve Taahhüt eder.
-BAYİ/MÜŞTERİ, Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyacağını taahhüt eder. Yönetmelikte belirtilen tüm usul ve esasların yanı sıra taksitli satış yapılması mümkün olmayan ürünler ile yasa ve yönetmelikte belirtilen ve belli bir taksit sayısı ile sınırlandırılan ürünlerin Bayi/Müşteri tarafından taksitli satılması veya yasada belirtilen üst taksit sınır aşılarak taksit yapılması halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun BAYİ/MÜŞTERİ’ye ait olacağı, BAYİ/MÜŞTERİ tarafından aksi şekilde işlem yapılması ve NASOL HALICILIK.nın her hangi bir şekilde ceza ve tazminat ödemesi durumunda, bu ceza ve ödemelerin her hangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın BAYİ/MÜŞTERİ’nin carisine alacak olarak kaydedileceği ve ödenmemesi halinde ise NASOL HALICILIK tarafından yasal olarak tahsili cihetine gidileceğini BAYİ/MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder.
-Fiyat vs. gösterilerek sergilenen ürünler, stoklarla sınırlı olarak öneri niteliği taşımaktadır. NASOL HALICILIK fiyatı vs. teşhir etmekle birlikte stokta bulunmayan ürünleri verip vermemekte serbesttir. NASOL HALICILIK, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir ve ya stok durum una göre kısmen yapabilir veya
siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını Bayi veya Müşteri hesabına iade edebilir.
NASOL HALICILIK satışa sunulan tüm ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde NASOL HALICILIK hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bundan dolayı BAYİ/MÜŞTERİ’nin herhangi bir talebi olamaz.
-İşbu sözleşmeyi NASOL HALICILIK tek taraflı ve önceden haber vermeye gerek kalmaksızın dilediği zamanda fesih edebilir. Sözleşmenin feshi halinde Bayi/Müşteri tarafından taahhüt edilen ve zamana bağlı edimlerin sözleşmenin feshine rağmen taahhüt sonuna kadar Bayi/Müşteri’nin sorumluğu devem edecektir. Sözleşmenin feshi halinde NASOL HALICILIK tarafından Bayi/Müşteriye verilmiş tüm bilgi ve ekipmanların derhal NASOL HALICILIK ye teslimini BAYİ kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin feshi halinde Bayi/Müşteri’nin hesap ekstresinde alacaklı durumda olması halinde bu alacak tutarı Bayi/Müşteri tarafından nakden talep edilemeyecek olup ancak alacak tutarı kadar ayni(mal) talebinde bulunulabilecektir.
-İşbu sözleşmeden dolayı NASOL HALICILIK.nin uğradığı zararlardan, Tüzel kişiliği sahip şirketlerde şirket ortakları şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 

16-Kayıtların Geçerliliği

Bayi/Müşteri bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda NASOL HALICILIK’nın her türlü defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin akdi ve uygulanması ile ilgili bilcümle vergi, resim ve harçlar BAYİ/MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.
 

17-Gizlilik

Bayi/Müşteri, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden bir yıllık süre içerisinde www.burawall.com sitesi veya başkaca ilgili siteler ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. NASOL HALICILIK, Bayi/Müşteri'nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara verildiğinin tespiti halinde, işbu sözleşmeyi derhal feshedeceğini, Bayi/Müşteri bu konuda NASOL HALICILIK 'nın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder.
 

18-Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacak olup bu sözleşme kapsamında Bayi/Müşteri 4077 sayılı yasada nitelenen tüketici olarak adlandırılamaz ve tüketici haklarından yararlanamaz. İşbu sözleşmeye göre yapılan satışlar Bayi/Müşterinin ticarete konu malı bizzat hükümlere tabi olup, işbu sözleşmeye göre yapılan satışlarda 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda (ve onu değiştiren kanunlar) yer alan kapıdan satış, kampanyalı satış, taksitli satış ve abonelik sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanamaz. NASOL HALICILIK nin ilgili web sitesinde bilgilendirme amacı ile yapmış olduğu tanıtımlar bu malın niteliğine ilişkin taahhüt anlamına gelmeyeceğini Bayi/Müşteri peşinen kabul eder.
 

19-Telif Hakkı

BAYİ işyerleri program çerçevesindeki her türlü telif haklarının ve tüm yetkilerin NASOL HALICILIK ve/veya programı temin eden kuruluşlara ait bulunduğunu kabul ve beyan etmektedir.
BAYİ, NASOL HALICILIK’ca kendisine verilen program ve diğer ekipmanları sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, programın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki programı sileceğini, programın kopyalarını üretmeyeceğini, programda herhangi bir değişiklik, işlemi yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Program ekinde yer alan materyal için de aynı hükümler uygulanır.
 

20-Devir Ve Temlik Yasağı

BAYİ, NASOL HALICILIK’dan alacaklı olduğu mal ve/veya hizmet bedellerini, NASOL HALICILIK’daki hesaplarını üçüncü şahıslara rehin ve temlik edemez; ve/veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez. Bu tür tasarruflar, NASOL HALICILIK yönünden hüküm ifade etmez ve NASOL HALICILIK’ya karşı ileri sürülemez.
 
 

21-Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul(Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 

22-Yürürlük

İşbu sözleşme Ekte yer alan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 

23-Fesih

NASOL HALICILIK İşbu sözleşmeyi herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman sona erdirebilir. Ancak Bayi/Müşteri tarafından sözleşmenin fesih edilmesi halinde önceden yazılı olarak bildirim koşuluyla bu sözleşme sona erdirilebilir.
 

24-Tebligat

Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
İşbu sözleşme 2 (iki) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile
birlikte taraflarca okunarak………./……../…......... tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.
 
 
 
 
Şirket :                                                                           NASOL HALICILIK Yetkili :                                                                                       
 
 
İmza ve Kaşe:
 
 
 
 
 
 
 

Ek olarak istenen belgeler;

 
 1. Bayi Başvuru Formu
 2. Bayi imza sirküleri(güncel ve temsil yetkilerini gösterir)-Noter tasdikli 3- Bayi Ticaret Sicil Gazetesi-Noter tasdikli
 1. Güncel vergi Levhası Fotokopisi
 2. Firma ortak (Tüzel kişiler dahil) ve yetkililerine ait kimlik fotokopileri 6- Firma yetkililerine ait ikamet belgeleri
 
 

Kuruluş Bilgileri


Bayi/Müşteri Başvuru Formu
 
 
Ticari Ünvanı             :