Burawall Duvar Kağıtları
burawall

Satış Sözleşmesi

NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ELEKTRONİK SANAL POS SÖZLEŞMESİ
 

1.Taraflar

 
İş bu sözleşme bir tarafta, Çamlık Mah. Dinç Sok. Doğukan Plaza No:10 Kat :3 34774 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim NASOL HALICILIK TEKNOLOJİK GÜVENLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta,                                                                                                 adresinde mukim ;                                                                                                      (Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.
 

2. Sözlesmenin Konusu

 
 • İşbu sözleşme, BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından işletilen NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. SANAL POS (www.burawall.com) Güvenli Ödeme Sistemine (Bundan sonra kısaca NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. SANAL POS olarak anılacaktır) NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  bayisi olarak üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemekte, BAYİ’nin ürün satışlarına ve alımlarına istinaden kredi kartı ile NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  Güvenli Ödeme sistemi içerisinde yer alan sanal ya da fiziksel POS’lar aracılığıyla kendi müşterilerinden tahsilat ve/veya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ödeme yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir.
 • NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. SANAL POS, BAYİ’nin son kullanıcılara bu sisteme dâhil Sanal ve/veya Fiziksel POS’lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir.
 • BAYİ, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. SANAL POS sistemine dahil Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir.
 • İşbu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
 

3. Tanımlar

 
NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS: NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından işbu sözleşmeyi imzalayan BAYİ’ye sağlanan kredi kartlı tahsilatı ve buna ilişkin mal satışını ifade eder.
BANKA: NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemine bağlı olarak NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ile sözleşme imzalayan bankalardır.
NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS- POSLARI: NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ile ilgili bankalar arasında sözleşmeye bağlanarak imzalanmış olan Üye-İşyeri sözleşmeleri sonucunda NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  kullanımına tahsis edilen Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları ifade eder.
NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS İŞLEM ÖZETİ (SLİP): Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazı tarafından basılı olarak elde edilen veya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS yazılımından tanımlı olan standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası kredi kartı sahibi tarafından imza edilerek saklanması kanuni olarak mecbur olunan belgeyi ifade eder.
AVANTAJLI KOMİSYON ORANI: NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ile NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi kapsamındaki bankalar arasında yapılan anlaşmalara istinaden bankalar tarafından işlem tutarı üzerinden kesilen komisyon oranlarıdır.
 
KOMİSYON DESTEĞİ: NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın durum ve koşulları belirlemesi kendisi tarafından yapılan BAYİ’ye Kredi Kartı işlemleri üzerinden ödeyebileceği banka işlem komisyonu destek bedellerini ifade eder.
“www.burawall.com”: NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın BAYİ’lerine satış yaptığı/yapacağı “ , www.burawall.com internet sitesini ifade eder.
 
POS CİHAZI: Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka’dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve üye işyeri numarası veya yine BAYİ’nin kendisine banka ve/veya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder.
 
ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ: Chip’li, chipsiz taksit kartlar ile kredi kartlarının tabi olacağı kuralları düzenleyen ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ile Bankalar arasında akdedilmiş olan sözleşmeleri,
 
ÜRÜN KAMPANYASI: Şartları NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından belirlenecek ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS ve/veya “burawall.com”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına yönelik belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren kampanyaları ifade eder.
 
GENEL ORAN KAMPANYASI: Şartları NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından belirlenecek ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS ve/veya “burawall.com ”de ilan edilecek belirli ürün ya da ürün gruplarına bağlı olmayan ancak belirli kredi kartı ve taksit alternatiflerini ve avantajlı komisyon oranlarını içeren ve prim ödemelerini de içerebilen kampanyaları ifade eder.

4. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler

 1. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın banka hesaplarına geçmesi ve BAYİ’nin karşılığında ürün/hizmet alımı  ya da var olan borcun ödenmesi  esasına dayanır.
 2. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ; BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemiyle yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını BAYİ’nin cari hesabına kaydederek BAYİ’ye borçlanır.Bahsi geçen tutar BAYİ ‘ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak da kullanılabilir. BAYİ, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz.
 3. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve/veya yapacak olduğu anlaşmalarla sağlanan avantajlı taksit imkânlarından BAYİ’nin ya da müşterilerinin faydalandırılması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır.
 4. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları “NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. pos.com ve/veya “www.burawall.com.” aracılığıyla duyurulur. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekonomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir.
 5. Verilen şifrelerin güvenliği BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden BAYİ sorumludur. BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre  ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.
 6. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda BAYİ’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir.
 7. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  herhangi bir zamanda NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 8. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sözleşmesi internet üzerinden PDF formatında döküm alınarak imzalanan bir sözleşme olup, sözleşme üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar çerçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ve 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan BAYİ sorumludur. BAYİ üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişikliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. BAYİ’nin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.
 9. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde BAYİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için “www.burawall.com” ana sayfasında, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni kaşe ve imzalayarak NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ’nin üyeliği NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
 10. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.
 11. BAYİ, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’in satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi vs. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. BAYİ’nin, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. tahakkuk ettirilmeyecektir. BAYİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir.
 12. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.
 13. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tek taraflı olarak “www.burawall.com” ve / veya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS üzerinden ilanda bulunarak herhangi bir anda kampanyaları tamamen ya da kısmen durdurma / değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda BAYİ’nin kazanılmış hakları saklıdır.
 14. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
 15. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluşların geliştireceği uygulama & yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir.
 16. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.
 17. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. , BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi ile ürün alımı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getiremeyen BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi üzerinden işlem yapması engellenebilir. BAYİ teminat şartlarını yerine getirdiği halde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. , tek bir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 18. Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler.
 19. Sipariş aşamasında POS’lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. Banka tarafından geri alınacak tutar BAYİ’nin hesabına borç olarak kaydedilir.
 20. Kredi kartı işlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından  her ne sebeple olursa olsun NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ödenmeyen veya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’dan geri iade alınan paralar için NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. , elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. BAYİ ilgili tutarı NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya peşinen ödemeyi kabul eder.
 21. İcra işlemi teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA’ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilebilecektir. Böyle bir durumda BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekâlet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekalet ücretinin fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder.
 22. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’in BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.
 23. BAYİ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 24. BAYİ’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın uğrayabileceği zararlar derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ödenecektir. BAYİ’nin carisinde alacak mevcut olması halinde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.
 25. BAYİ, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar CEZAİ TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 26. BAYİ sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 2 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS işlem sliplerini, ekli evraklarını ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın talep edeceği diğer belgeleri NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. Ayrıca yapılan işlemler ile BAYİ ‘den gerekli bilgi ve belge temini 2 iş günü içerisinde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ulaştırılmalıdır.
aa. Bu sözleşme kapsamında BAYİ, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım vs. tüm organizasyonlara iştirak etmek zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. BAYİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda BAYİ bu talep ve davalardan NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek BAYİ oluşmuş olan veya oluşacak olan bu yükümlülüğünü geciktiremez, bekletemez.
bb. BAYİ Satış Belgelerini, Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS İşlem Özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından resmen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. BAYİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.
cc. BAYİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. BAYİ;
 1. Kartın ilgili kanunlarda belirtilen şekli ve şartlara uygunluğunu, görünümünü, kart üzerinde mevcut olması gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir şartları taşır nitelikte bir kart olduğunu,
 2. Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,
 3. Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış işlemi sonucunda gerekli satış belgesi/belgeleri üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,
 4. Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alınacak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,
 5. Şüpheli durum halinde kendisine ait POS’lar için Muhatap BANKA’nın otorizasyon merkezi ile NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemi için ise NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  Finans Departmanı ile irtibata geçilerek, işlemin tam ve uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,
 6. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,
 7. Satış Belgesinde; BAYİ’nin ticari unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadığını, kontrol etmek ile yükümlüdür.
dd. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kuruluşların gelecekte ortaya çıkabilecek gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, BAYİ basiretli bir iş adımı olarak kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.
ee. BAYİ, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır.
ff. Üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış olan belge ve/veya belgeler, kart sahibinin imzasını taşımayan belge ve/veya belgeler ile yapılan işlem ve /veya işlemler, BANKA’ca işleme alınmaması durumunda veya karşılığı her ne suretle olursa olsun NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ödenmezse Bayi işlem tutarı ve bu tutarın 5 katı cezai şartı NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya kayıtsız, şartsız ve koşulsuz ödemekle yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek POS cihazını geri alma veya sanal POS iptali hakkı saklıdır. Satış belgesi üzerinde kart hamili imzaladıktan veya sonra hiçbir değişiklik ve ekleme yapılamaz, satış belgeleri başka işyerlerine verilemez.
gg. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ile bankalar arasında imzalanarak sözleşmeye bağlanmış bulunan ve/veya bağlanacak olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından taahhüt edilen, ancak BAYİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere BAYİ şimdiden tümüne hakim ve anlamış olduğunu, bu yükümlülüklerin BAYİ tarafından her hangi bir nedenden dolayı ihlalinden kaynaklanabilecek ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde BAYİ NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka’dan kaynaklanacak muhtelif nedenlerle NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. gibi kayıplardan NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  sorumlu tutulamayacaktır.
hh. BAYİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi v.s. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu Kisi ve kuruluşlardan değildir. Ancak NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. , resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve nakden NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ödenecektir.
ii. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ve Banka, kart hamili ile BAYİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  ve BANKA’nın satış işlemiyle ilgili belgeleri BAYİ ’den talep etme hakkı saklıdır.
jj. BAYİ, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’nın onayı  olmadan  3.şahıslara temlik edemez devredemez. Söz konusu bedeller için 3. Şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.
 

5. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS Sistemlerinden Yapilacak Tahsilatlara Ilişkin Hükümler

 
Bu bölümdeki düzenlemeler sanal ve / veya fiziksel POS sistemleri kullanılarak yapılan satışlara ilişkin hükümleri içerir. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  eğer uygun görürse BAYİ ile “POS CİHAZI KİRALAMA PROTOKOLÜ”nü imzalayarak NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS a ait Fiziksel POS cihazlarını kiralamak ve/veya bu cihazlar ile tahsilat yapma imkanına sahip olurlar.
 
 1. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. , NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemindeki cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kredi kartı ve bankaların olacağını  belirleme ve dilediğinde bunları yeniden düzenleyerek arttırma, eksiltme hakkında tamamen serbesttir.
 
 1. BAYİ’nin, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemlerinden geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı gün içerisinde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tahsilata ilişkin önceden ilan etmiş olduğu Banka komisyonunu her bir işlem için ayrı ayrı ya da belirli dönemlerde toplu olarak kısmen veya tamamen BAYİ’ye faturalama ve/veya yansıtma ve BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  nezdindeki cari hesabına borç kaydetme hakkına sahiptir.
 
 1. BAYİ tarafından yapılan tahsilatlar, tahsilat anında geçerli NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  sisteminde olan kur üzerinden BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’daki çalışma para birimine çevrilir ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak kaydedilir.
 
 1. BAYİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemlerinden çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürün ve/veya ürünlerin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’dan sipariş işleminin gerçekleştirildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bildirilecektir. BAYİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 
 1. Kart hamili ile BAYİ ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;
 
 1. BAYİ, NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS sistemleri ile gerçekleştireceği işlemlerinin iade taleplerini NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. POS üzerinden iletecektir. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 işgünü içerisinde yapılacaktır. İşlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  sistem kuru üzerinden BAYİ’nin NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’daki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir.
 
 1. İade işlemleri nakdi bir iadede bulunması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  tarafından gerçekleştirilir.
 
 1. İade talep edilen işlemden kaynaklanan ve NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ.  iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için BAYİ’nin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakden NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ödemesi gerekmektedir.
 
 1. BAYİ, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde NASOL HALICILIK TİC. LTD. ŞTİ. ’ya ve/veya BANKA’ya ibraz etmek zorundadır.